Библиотека наше школе

Наша библиотека


   Школска библиотека Прве техничке школе има велики фонд који броји 19 650 књига. Овде се прикупља и обрађује књижевна и некњижевна грађа коју користе ученици и наставници школе.
 Библиотекари професори Родољуб Милутиновић и Стана Киш помажу ученицима у проналажењу и коришћењу литературе, подстичу њихов истраживачки рад и развијање критичког мишљења, свест о вредности националне културе и језика, као и светске књижевне баштине.
   У нашој библиотеци организујемо књижевне сусрете, посете позоришним представама, сајмовима књига, музејима, галеријама...Овде је место где се окупљају и припремају наши глумци, чланови драмске секције који наступају са својим представама на прослави Дана школе и Светог Саве. На паноима ученици приказују тематске изложбе посвећене писцима и језику. Сарађујемо и дружимо се. 
   Библиотека ради у две смене.
   

   


Нема коментара:

Постави коментар